sobota, 12 października 2013

Co ręka narysuje, łatwiej zapamięta głowa

Kto potrzebuje zapamiętać dużą ilość istotnych informacji, powinien korzystać z narzędzi (programów) pozwalających tworzyć mapy myśli, albo je rysować własnoręcznie.

fot. fotolia.com
Strukturę naszego mózgu, jak i Internet, moglibyśmy przedstawić graficznie w ten sam sposób – jako niezwykle skomplikowaną, złożoną z miliardów połączeń sieć. Nasz umysł nie przypomina biblioteki, gdzie równym rzędem na półkach ustawione są informacje dostępne dla naszej pamięci na każde zawołanie, ale raczej – cytując książkę „Mapy Twoich myśli” Tonego i Barrego Buzanów (Ravi 2003):
mózg człowieka można porównać do gigantycznego biokomputera, istnej machiny skojarzeń łańcuchowych. Miliony połączeń i węzłów tworzą pajęczynę, w którą schwytane zostają wszystkie napływające dane.

W jaki więc sposób efektywnie zapamiętywać, uczyć się, a potem sięgać do pamięci po potrzebne nam informacje? Jeśli chcemy uruchomić nasz umysł i skłonić go do przyswojenia dużej ilości informacji i zespolenia go z wiedzą uprzednio zdobytą, musimy pamiętać o zasadzie angażowania prawej i lewej półkuli. Nasz sposób notowania charakteryzuje najczęściej linearność, posługiwanie się wyłącznie zapisem słownym, według pewnej logicznej struktury, która ma swój wyraźny początek, rozwinięcie i zakończenie.

Wiadomo jednak, że jeśli do nauki czy sposobu notowania włączymy prawą półkulę, pobudzając wyobraźnię, wprowadzając wymiary, kolory, przestrzeń, rytm – wzmagamy wielokrotnie nasze zdolności zapamiętywania i wykorzystujemy pełniej moc naszego umysłu.

Stąd coraz większa popularność zapisywania notatek w postaci map myśli. Dzięki nim w przejrzysty i łatwy do rozbudowania sposób możemy zapisywać treści, które chcemy zebrać w jednym miejscu i zapamiętać, dodatkowo wzbogacając nasz zapis o rysunki, wyróżnienia kolorystyczne, schematy.

(za: Edunews.pl)

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza