wtorek, 25 marca 2014

Mapy Myśli - gazetowe wydzieranki

Agata Baj

Kolejnym sposobem na Mapy Myśli dla nieśmiałych mogą być mapy - wydzieranki.

Rys. 1. Przykład wydzieranej Mapy Myśli - temat: uczenie się.

Kiedy stosować?

Może to być rozgrzewka przed zabraniem się za jakiś temat np. na godzinie wychowawczej.
Doskonale z takimi Mapami Myśli poradzą sobie dzieci, które nie potrafią jeszcze pisać.
Co zyskujemy? Kreatywne narzędzie pomocne w wyrażania własnej opinii.

Fot. 2. Warsztat z tworzenia map myśli w edukacji wczesnoszkolnej.

Zatem do gazet, drzeć i tworzyć dzieła!

piątek, 14 marca 2014

Mapa Myśli dla nieśmiałych...

Agata Baj

Jeśli nie możemy zacząć swojej przygody z mapami lub gdy nie możemy zachęcić do spróbowania innych, dobrym sposobem na rozgrzewkę może być praca z gotowym schematem.

Przykładowy schemat może wyglądać tak: